Therapie

   Individuen of koppels die een therapie of begeleiding overwegen
zitten op een of andere manier in de knoei:
alleen of enkel met behulp van hun omgeving
geraken ze er niet uit.
Ze ervaren een ‘vast zitten’.

Stel, je komt bij mij aankloppen; wat kan je dan verwachten?
Vanuit mijn therapiepraktijk ‘ecC-Sensie’  richt ik me tot iedereen die (of tot elk koppel dat) ‘vastzit’. Als gestalttherapeut kan ik helpen om in eerste instantie dit ‘vast zitten’ weer vlot te trekken. Dit doe ik in individuele therapie op jouw ritme en door te focussen op dit deelaspect van het leven dat jij aankaart. Bij partnerrelatietherapie beginnen we met een degelijke verkenning van wat er gebeurt tijdens de interactie tussen de partners.

Het is vervolgens een bijna mathematische wetmatigheid dat dit ‘weer op gang trekken’ van een deelaspect van het leven een positieve invloed heeft op andere deelaspecten: iets gaat weer stromen en trekt ook andere processen op gang. Bij individuele therapie krijg je in deze fase vooral ondersteuning en wordt er gewerkt aan bestendiging zodat je later zelf de stroom kan gaande houden. Bij partnerrelatietherapie gebeurt in essentie hetzelfde, zodat dus het koppel op eigen kracht de stroom kan gaande houden, weliswaar met aandacht voor elk van beide partners en zijn of haar ritme in het veranderingsproces.

Op de soms moeilijke omstandigheden van het leven hebben we zelden een impact, noch kunnen eventuele trauma’s weggetoverd worden. Maar terugblikkend zal je vaststellen: ‘ik heb een manier gevonden, passend voor mij’ – of ‘wij hebben een manier gevonden, passend voor ons’ – ‘om met dit alles en met elkaar om te gaan en om weer (meer) te genieten, ook al zijn niet alle omstandigheden ideaal’.

In tegenstelling tot de activiteiten rond hoogsensitiviteit richt ik me met het aanbod aan psychotherapie en partnerrelatietherapie niet tot een bepaalde doelgroep: iedereen is welkom (met uitzondering van kinderen en jongeren).

 

© Anne Wellecomme | gestaltwellecomme@gmail.com | +32 479 56 57 74

Webdesign door Jeroen Vranckaerts